Dagtaak

Elke dag een korte column met reflectie op het nieuws, de actualiteit, opvallende gebeurtenissen of publicaties. Meestal mild en poŽtisch, soms bijtend cynisch. Volg Dagtaak via twitter:http://twitter.com/#!/@dagtaakDagtaak is goed geÔndexeerd door o.a. Google, type Dagtaak + trefwoord, of zoek direct op een woord uit de titel in de zoekbalk op de site. Dagtaak is een initiatief van TVE Tekst en Advies (Ton van Eck). Ton van Eck is eigenaar van uitgeverij Nieuwe Druk.

De 15 meest gelezen columns van het afgelopen kwartaal vindt u hier.

Overzicht week 6: 5 februari tot 12 februari 2012


De Agenda van Mark Rutte en het lekken in de ministerraad

Zaterdag 11 februari 2012

Mark Rutte heeft een nieuwe manier uitgevonden om het lekken van stukken die nog besproken moeten worden in de ministerraad tegen te gaan. Een originele gedachte die moet gaan leiden tot een beter bestuur van het land. Een nieuwe strijdwijze die ministers met een te groot ego die goede sier willen maken door gratis publiciteit te zoeken zal moeten dwarsbomen.

Allemaal de vingers op de mond, telefoons uit en een stapje naar achteren wanneer je in de buurt bent van een kopieerapparaat. Namelijk: Rutte gaat eigenhandig agendapunten schrappen waarvan ook maar iets is uitgelekt!

Voordat Rutte de vergadering opent gaat hij eerst samen met zijn secretaresse de kranten door om te speuren naar lekkages en, slim als hij is, ook op de nieuwssites en de meest relevante actuele weblogs.
"Wel verdikkie," zo kan het dan klinken, "heeft die Duvelse Dagtaak toch achterhaald dat we vandaag taart bij de thee hebben om te vieren dat we toch door gaan in Kunduz ongeacht de uitkomst van het GroenLinks congres." Ja, dat heeft Dagtaak.

Via de prachtige site pastebin.com waar gratis wachtwoordtips van KPN-klanten opstaan, is soms ook andere handige informatie te vinden. Een mailtje van Hillen naar de bakker op het Lange Poten is door Hackers Anonymous onderschept en op de site geplaatst. De taart, met een glazuurlaag waarop in het stadswapen van Kunduz gebroken geweertjes moesten worden ingelegd, was voor vrijdagmiddag 14.30 besteld. Dan weet je het wel!

Had Dagtaak de nieuwe zienswijze van Rutte eerder geweten dan had hij niet alleen melding gemaakt van de taartbestelling maar tevens van het besluit zelf om door te gaan in Kunduz. Nu is helaas alleen de taart van de agenda gehaald.

Voor volgende week weten we het. De vrijdagkranten zullen bol staan van mogelijke kabinetsbesluiten, alles om te voorkomen dat het land nog verder in het internationale verdomhoekje komt te staan. De weblogs zullen niet nalaten te speculeren over verdere afbraakbezuinigingen. Rutte denkt de agenda te kunnen bepalen, maar hij heeft een belangrijk ding over het hoofd gezien: Dat mensen menselijke trekjes hebben en dat het land nog steeds een grote mate van persvrijheid kent.

Deze week was het de taart, volgende week de slagroom!
Werken, ontslag, levensstijl en Connexxion

Vrijdag 10 februari 2012

Connexxion wil werknemers met een hardnekkig verkeerde levensstijl kunnen ontslaan? Terecht?

Het moest er een keer van komen, de discussie over de levensstijl en de mogelijkheid van ontslag. Roken, drinken, te dik, te dun, te lang, te kort, te fanatiek sporten, helemaal niet sporten, te laat naar bed, helemaal niet naar bed, hele dag op bed, wordfeudverslaving, twitterverslaving, helemaal geen passie noch enige verslaving, flirtgedrag, saaiepietgedrag, altijd klagen, alles slikken, alles spuiten of gewoon een ordinaire hooligan.


Grote bazen hebben grote mogelijkheden, fitnessfaciliteiten, anti-rookprogramma's, afkickcursussen, bedrijfsartsen, gespreksgroepjes en hele HR-afdelingen om mensen te spreken, te volgen, te horen en te registreren.

Kleine bazen hebben minder mogelijkheden en zien met angst en beven gebeuren dat een werknemer zaterdag op een van 's lands velden een rotschop krijgt of zich mengt met flink wat consumptiemuntjes op zak in het woelige uitgaansleven. Maandag verzuimdag, een beetje werkgever kent zijn pappenheimers en ziet het van te voren aankomen. "Ik wens je veel personeel", is een oud Joods spreekwoord, en het is duidelijk dat deze wens schertsend bedoeld is.

Nog kleinere bazen, de eenmanszaken en de ZZP-ers kijken vaak wel uit. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn te duur en keren te weinig uit om het risico te lopen dat je zaterdag in het veteranenteam van achteren een tackle op de kuiten krijgt, of tijdens het bungyjumpen met je overgewicht door het elastiek knapt. Die gaan schaken, ping-pongen, of langeafstandlopen.

Ziek worden kunnen we allemaal. Een beetje solidariteit met de medemens is niet meer dan normaal en wenselijk. Maar of we de gevolgen van acties die we "voor eigen risico" doen af moeten schuiven op de werkgever, hoe klein of groot die ook is, is nog maar de vraag.

Klachten Klaaglijn Radio Stad, de PVV en de Polen

Donderdag 9 februari 2012

PVV opent Klaagsite OosteuropeanenErgernissen, muizenissen, iedereen wel wat!
Klachten voor de Klaaglijn, bij Radio Stad.


Jarenlang was dit mijn favoriete radioprogramma op Radio Stad (Amsterdam) toen ik nog in de hoofdstad woonde. Terugkerende onderwerpen waren opgebroken stoepen, hondenpoep, tramconducteurs, taxichauffeurs, stadsreiniging, parkeerklemmen en overlast van duiven. Het werd gepresenteerd door Peter van Ingen en er was sprake van hoor en wederhoor. Er werd flink in gefoeterd zowel door de hoorders als door de wederhoorders en aan het eind van het onderwerp werd er meestal de afspraak gemaakt om samen op de hoek een borreltje te drinken. Dan kwam het wel goed. Amsterdammers onder elkaar.

Vooral het hoor en wederhoor, de tune natuurlijk en de borrel na afloop bleef hangen. Zo hoorde het. Het was een uurtje stoom afblazen, iedereen zijn zegje en over tot de orde van de dag. "Niet te lang met je ergernissen blijven rondlopen," was het motto. Volgens mij was het altijd rond lunchtijd, de kinderen waren nog klein, en wat ze nu nog aan plat Amsterdams kunnen, hebben ze tijdens de boterham met pindakaas geleerd.

De PVV doet het anders. Niks een borrel na afloop, niks hoor en wederhoor, niks humor en vooral geen mooie tune om de klaaglijn in te luiden. Op de PVV-site kan vanaf vandaag anoniem en zonder dat de klachten zichtbaar zijn voor andere klagers, gal worden gespuit over "Oost-Europeanen". De PVV geeft alvast de kaders aan waarover geklaagd kan worden: overlast, vervuiling en verdringing op de arbeidsmarkt. Doel is om, zonder daarvoor een termijn aan te geven, aan de hand van de klachten een soort van Zwartboek te overhandigen aan Minister Kamp. Met nog vers in het geheugen de verzonnen klachten van de PVV over het parkeerprobleem in Den Haag, belooft dit niet veel goeds.

Na de Moslims, nu de Polen en straks de Grieken en later de Spanjaarden en de Fransen?
De Polen werden massaal opgetrommeld om vorig jaar tijdens Koninginnedag onze ballonnen op te blazen, de Roemenen en Bulgaren konden niet genoeg aangevoerd worden om ons fruit en de groenten te oogsten. De meesten worden zo gehuisvest door "brave Hollanders" dat vervuiling en overlast een groter probleem is voor de Oosteuropeanen zelf dan voor de lagenlonenbetalers uit de Lage Landen zelf. Drinkt een Pool een glaasje teveel en gaat hij rijden dan wordt dat breed uitgemeten in de lokale pers terwijl Jan Boezeroen zijn roes nog even ongestoord in de auto mag uitslapen. Van de 2 tot 300.000 Polen in Nederland is nauwelijks 1% zonder werk.

De stemmingmakerij van de PVV is niet met een mooie tune weg te poetsen en een borreltje in het cafe zal niet voldoende zijn om deze wanhoopspoging van de partij in verval weg te drinken. Laten we dit soort onzin gewoonweg maar niet langer meer gedogen.


Dagtaak eerder over Polen:
EU-voorzitter en de beeldvorming
Nikiszowiec en Vrouwengevangenis in Lubliniec
Lubliniec , training re-intgratie
Polen blazen ballonnen in Lienden, Koninginnedag 2011Kamp, UWV, Ondernemerschap en ZZP-ers

Woensdag 8 februari 2012

In  Nederland hebben we een partij die pal zegt te staan voor ondernemers, dat is de VVD. De VVD heeft vele voorlieden, een daarvan is Dhr Kamp. Toevalligerwijze is deze brave man minister geworden van Sociale Zaken. Het kan raar lopen in 's mans carriere.


Een van de taken van het ministerie van Sociale Zaken is om maatregelen uit te dokteren die en de staat niet al te veel kosten en rekening houden met algemene ideeŽn van rechtvaardigheid. Als het ministerie dan ook nog een minister krijgt van VVD-huize dan vrees je veel voor mensen die weinig "productiviteit" kunnen leveren (zoals gebleken is uit de maatregelen richting de SW, de Wajong, en PGB-budgetten) het ergste, maar je weet bijna zeker dat startende ondernemers op bijval kunnen rekenen. Niets blijkt minder waar.

Onze Kamp heeft wat moois uitgedokterd. Er wordt al jarenlang door gemeentelijke sociale diensten en UWV's gestimuleerd dat mensen met een uitkering snel weer aan de slag gaan. Prima! De regelingen van de gemeentes zijn vele malen helderder en beter geregeld dan die van het UWV. Een doorn in het oog van velen, maar goed, je kunt overal wel tegen protesteren. Nu gaat Kamp de toch al bizarre regeling van het UWV nog verder uitkleden (bent u er nog...?):
Waar tot dusver mensen, na vele jaren arbeid, een WW-uitkering krijgen waar ze recht op hebben en gaan proberen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, worden na 2 jaar de inkomsten verrekend met de verkregen uitkering. Hier zijn ingewikkelde formules voor, maar het principe is redelijk te verdedigen: Mensen worden actief, het ondernemerschap wordt gestimuleerd, en de staat krijgt het verstrekte voorschot terug bij winst uit onderneming.

Nu Kamp: iedereen met een WW-uikering die een onderneming wil starten wordt bij voorbaat 29% een half jaar lang gekort! Hoe haalt deze man het in zijn hoofd, waarom heeft hij de ambtenaar die dit heeft bedacht niet zelf rechtstreeks de WW ingestuurd met een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel als afscheidscadeau. Niet alleen realiseert Kamp zich niet dat de WW al een flinke financiŽle aderlating is, voor grote groepen mensen een netto terugval oplopend tot 60% (er is immers een maximumbedrag gekoppeld aan de WW). Ook haalt hij de stimulans volledig weg om mensen al in een vroeg stadium weer bij de maatschappij te betrekken.
De klantmanagers van het UWV kunnen al weinig, de re-integratiebudgetten zijn al tot een minimum beperkt. Wat ze nu vooral doen is het ondernemerschap stimuleren. Deze laatste stimulans wordt nu ook om zeep gebracht.

Kamp schaam je! Duik in de materie! Niet alleen levert dit nauwelijks besparing op, mensen kijken wel uit om te zeggen dat ze voor zichzelf gaan beginnen, maar het haalt elke ondernemende impuls naar beneden.

Woensdag debat in de Tweede Kamer: Volksvertegenwoordigers, Blijf alert, en pas op uw tellen!Elfstedentocht onder Politieke Druk

Dinsdag 7 februari 2012

Alleen de politiek kan de Elfstedentocht nog tegenhouden, zowel de SGP als de PVV dreigen roet in het water te gooien. En waar roet is is vuur, en dat bevriest niet lekker.

Volgens de laatste berichten wordt de Elfstedentocht zondag aanstaande gereden. De verlichte heren van het Elfstedencomitť  schijnen er geen moeite mee te hebben, maar dat het dan gedaan is met de zondagsrust op het Friese platteland lijkt welhaast zeker. Volgens welingelichte bronnen zal er van een ingetogen kerkgang nauwelijks sprake kunnen zijn: "We hebben het vaker meegemaakt, en het leek wel carnaval! En dat is zoals bekend een feest van de Katholieken, en die nemen het nooit zo nauw." Er wordt gevreesd dat de kerk van Bartlehiem onbereikbaar zal zijn de gehele dag voor gelovigen die ongestoord ter kerke willen gaan. De SGP zal kamervragen stellen of de route, mocht de tocht op een zondag worden verreden, niet omgelegd kan worden zodat kerkgangers geen last ondervinden.

In PVV-kringen wordt gevreesd voor een massale ontduiking van het verbod op gezichtsbedekkende kleding: "Wij zien nauwelijks verschil tussen een boerka en een ijspak", aldus een woordvoerder, "ook al staat er Unox op", zoals bekend een verwerker van voornamelijk varkensvlees-houdende producten. Unox zelf was overigens niet bereikbaar voor commentaar.

De oppositie is beducht dat de groeiende macht van de SGP en de PVV de tocht kan tegenhouden. "Desnoods ga ik zelf thee schenken voor eenieder die in onherkenbare kledij zich op het ijs beweegt", aldus Cohen, "het ijs is van ons allemaal". Jolande Sap van Groen Links vindt dat de tocht moet doorgaan: "Wij zien het als een training, zolang het niet om het 'eggie' gaat, vinden wij het best". Roemer van de SP ziet het liefst dat het hele parcours zo snel mogelijk genationaliseerd wordt:"Het is ons al jaren een doorn in het oog dat het groot-kapitaal warm water loost in de meren en plassen. Wat ons betreft had de tocht vandaag al gereden kunnen worden."

Het lijkt erop dat de VVD en het CDA met de billen bloot moeten. Of mee met de sleutelpartijen SGP of PVV, of pal staan voor hun principes. Zoals bekend heeft Buma de tocht al eerder gereden en staat hij te popelen om zijn eigen baanrecord te verbreken. Rutte gaat morgen eerst langs bij Beatrix: "Even peilen wat Alexander er van vindt."

Morgen verwachten we uitsluitsel.

Maandag , weeraandeslagdag, eerst Koffie

Maandag 6 februari 2012

Maandag, weeraandeslagdag.
Lijstjes worden gemaakt, de weekplanning moet worden ingevuld, prioriteiten gesteld, overleg met collega's, wachten of er nieuwe dictaten vanuit het managementoverleg aan het eind van de ochtend ons gaan overspoelen die de planning weer aanscherpt of juist weer volledig in de war gaat gooien.

First things first:Informeel overleg bij het koffieapparaat.

Het trainingsbeleid van Ajax ("wel veel blessures weer"), de NS ("zelfs in SiberiŽ is er minder vertraging"), de Kou (toen ik zaterdag de hond uitliet was het nog -17), de Boerka ("nog geen gezien deze week, jij?", "wel veel bivakmutsen"), Feyenoord ("en dat, ondanks Koeman, knap!"), de Benzineprijs ("Blij dat ik lease") en natuurlijk de Elfstedentocht ("hoe zeggen ze dat ook al weer in het Fries als het doorgaat?").

Als de standpunten, meningen en feiten zijn uitgewisseld kunnen we aan de slag. "Werkze!", "hoe laat ga jij roken?", "Ik al twee jaar niet meer!","He, daar komt Peter pas aan: File gehad?"

Bij de ZZP-er en de thuiswerkers geen files bij het koffiezetapparaat, geen manager waar op gewacht moet worden of die de schuld kan krijgen, informeel overleg en het uitwisselen van standpunten gaat via Twitter, de weekplanning is afhankelijk van of die opdracht deze week er nu eindelijk wel eens doorkomt. Ze weten het, het heeft pas zin om te gaan bellen naar de opdrachtgever als het MT daar uitvergaderd is, zo tegen een uur of elf, en voor half tien bellen is het maandagochtendritueel verstoren.

De week is begonnen.
De kop is er af.
Koffie halen,
en dan aan de slag.Krasse Knarren, Oudere Jongeren en Dagtaak viert feest

Zondag 5 februari 2012

Vandaag is het driewerf feest in Huize Dagtaak. Het is exact een jaar geleden dat Dagtaak voor het eerst verscheen. Het is exact twee jaar geleden dat mevrouw Dagtaak "ja" zei tegen de schrijver dezes ten overstaan van een ambtenaar van burgerlijke stand. En het is voor het eerst sinds achttien jaar dat het Simplistisch Verbond onder leiding van Van Kooten en De Bie weer een uur lang te bewonderen is.

Het belooft een mooie dag te worden.

Mijn ex-vrouw treedt morgen in het huwelijk, mijn kinderen zijn daarbij aangewezen als getuige-deskundigen, mijn moeder gaat met haar nieuwe partner bij mijn vader en zijn tweede partner op bezoek en Fidel Castro presenteert zijn memoires.

Oudere Jongeren, Krasse Knarren.

De politiek is nog steeds op zoek naar de stem van het Volk, snelle jongens met korte boodschappen maken de dienst uit en de top 2000 is gevuld met muziek die gemaakt is door dames en heren die nu al jaren van hun pensioen genieten.

De Van der Laken, De Tegenpartij en de Koos Koetsen van pakweg dertig jaar geleden maken nu de dienst uit.

Natuurlijk is de tijd niet stil blijven staan. Zonder ontwikkelingen en voldoende wanen van de dag zou de dagelijks column nooit geschreven kunnen worden. Zonder voldoende nieuwe ideeŽn, enthousiasme, aanstormende jeugd en nieuwe talenten zou de wereld al lang (niet meer) doorgedraaid zijn.

Maar dat de typetjes van weleer plaatsgemaakt hebben voor levensechte, niet gespeelde, in-zichzelf-gelovende, mediageile, zichzelf dagelijks op de vaderlandse televisie presenterende reÔncarnaties van de Keek-op-de-Week iconen is op zijn minst apart te noemen.

De Mattenklopper mag wat vaker gehanteerd worden, voor de corrigerende tik maar ook om het stof uit de huidige tijdsgeest te slaan.

Vandaag is het feest. En vanmiddag gaan wij bonbonnetjes eten zoals alleen de Vieze Man dat kon. En alle smaken van de afgelopen decennia zullen door onze monden gaan. En als we tenslotte de zoete en soms bittere sappen uiteindelijk doorgeslikt hebben wordt het tijd voor nieuwe plannen en nieuwe smaken.

Heerlijk!

Arnhem met een scheve blik

Arnhem met een scheve blik
Nu overal verkrijgbaar
Bij uw boekhandel of online
Moekoesja's kus

'Een verbijsterend en hartverscheurend mooi verhaal. Zelden heb ik zoín intens boek gelezen.í (Hein-Anton van der Heijden)Nu overal verkrijgbaar.
Lees ook de Dagtaak over Moekoesja's kus
Seksueel misbruik

Het veel bekroonde boek (meer dan 500.000 exemplaren in het Duitse taalgebied) van Heidi HassenmŁller over seksueel misbruik. Nu in vertaling beschikbaar. Info: zie site
Huub Klinkenberg

"Bewustworden, de ontwikkeling van de mens" van Huub Klinkenberg.
"Alsof veel puzzelstukjes op zijn plaats vallen" uitgave Nieuwe Druk, 2014. In de boekwinkel of online


Blogparel

Dagtaak is winnaar van de publieksprijs en 2e bij de vakjury voor de column over de 250 van Teeven en de barbecue voor SyriŽ


Tourette

"Een ticje vreemd of Gilles de la Tourette ŗ la carte, Jaap van Dijkhuizen" (lees ook de Dagtaak over het boek)

 
Advertentie Google

Kind van de toekomst

Kind van de toekomst, Kathy Beckers, verhalen over het verlies van een baby. Lees ook Dagtaak


Keuze uit Dagtaak deze week

Het syndroom van Gilles de la Tourette, "een ticje vreemd"

Kootje komt van link, over Geert Wilders, de EU verkiezingen en het populisme

ZZP'ers en schijnzelfstandigheid

Thť Lau moet stoppen: Alcohol en tranen

Over het slepen met bejaarden en het sluiten van de verzorgingshuizen

U lijkt wel verliefd?

De onschuld van Joris Demmink

publieksprijs Blogparel 2013

Uitgeverij Nieuwe Druk verzelfstandigd


Guus Dijkhuizen overleden
Guus Dijkhuizen

De nieuwe verhalenbundel van Guusdijkhuizen is uit:Narigheid in Ribfluweel

Terug naar Bandung

Bestel: Terug naar Bandung

In Terug naar Bandung vertelt Femmy Fijten het verhaal van een man die na 60 jaar terugkeert naar IndonesiŽ, het land waar hij vocht en lief heeft gehad.

Omarmd zowel door de Indische gemeenschap als door veteranen.
Met Pa valt niet te Feesten


Trailer van: Met Pa valt niet te feesten, het nieuwste boek van Guus Dijkhuizen, 10 oktober gepresenteerd aan Ed van Thijn. Uitgegeven bij Nieuwe Druk.
Advertentie2

Eigen bedrijf starten


Coaching en advies tijdens en voor de start van uw eigen bedrijf. Van bedrijfsidee tot bedrijfsplan tot implementatie.

Nieuws: Samenwerking met Uitgeverij Nieuwe Druk beklonken
Gewoon Guus

Ron Jansen werd in De Gelderlander "de Gelderse Jacques Vriens" genoemd. Voorlezen vanaf ca 5 jaar.
(c) Ton van Eck 2015