Dagtaak

Elke dag een korte column met reflectie op het nieuws, de actualiteit, opvallende gebeurtenissen of publicaties. Meestal mild en poëtisch, soms bijtend cynisch. Volg Dagtaak via twitter:http://twitter.com/#!/@dagtaakDagtaak is goed geïndexeerd door o.a. Google, type Dagtaak + trefwoord, of zoek direct op een woord uit de titel in de zoekbalk op de site. Dagtaak is een initiatief van TVE Tekst en Advies (Ton van Eck). Ton van Eck is eigenaar van uitgeverij Nieuwe Druk.

De 15 meest gelezen columns van het afgelopen kwartaal vindt u hier.

Overzicht week 22: 29 mei tot 5 juni 2011


Muziekdag: Parental Advisory: waarschuwing aanstootgevend!e muziek

Zaterdag 4 juni 2011

Vanaf vandaag gaat YouTube, maar ook een online muziekaanbieder als Spotify het hiernaast getoonde logo vertonen bij liedjes met aanstootgevende teksten. Letterlijk staat er: Advies aan de ouders, dit liedje heeft expliciete inhoud!
Dit logo schijnt al een jaar of vijftien door de muziekindustrie gebruikt te worden bij CD's, en nu ik vanmorgen dit artikel las herinner ik me het ook: ja verhip, ik had het weleens gezien en altijd gedacht dat dit een reclame sticker was, een soort aanbeveling.

(foto en bron: nu.nl)

In de trant van, kids! Kopen deze CD,! Het gaat ergens over, en niet dat burgerlijke -eromheengepraat- maar rechtstreeks: expliciet.

Wat had ik graag gewild dat die sticker er vroeger al was. Uren liep ik te dralen en te zoeken in platenzaken. Uit muziekkrant Oor, of daarvoor nog uit de Muziek Expres de laatste recensies geknipt en op zoek naar vernieuwing. Iets waarvan ik zeker wist dat mijn ouders het niet hadden, niet mooi vonden, en waarvan ik ook zeker wist dat als er weer een hormonale puberruzie is huis was, ik de elpee zo hard zou afspelen dat het ook in huiskamer duidelijk was. Zoon is het er expliciet Niet mee eens! Dat was niet eenvoudig. Het gevaar was groot dat mijn ouders, babyboomers, de muziek al kenden, of nog erger, luid mee zouden zingen in de huiskamer en mij zouden feliciteren met de aankoop.

Sex, Drugs en Rock 'n Roll. De BFI,het Britse muziekorgaan, wil dat dit logo nu ook bij online muziek wordt getoond. De selectie van YouTube en Spotify is niet gebaseerd op de filmpjes maar op de tekst. Veelvuldig gevloek, te veel F-woorden, te veel Sex en het logo verschijnt. Onhandig en vast onbedoeld is dat je er ook op kunt Googelen. Kun je je favoriete protestsong om je ouders helemaal gek te maken niet vinden: Tip: type bij You Tube "Parental Advisory" in, en je krijgt een keurige lijst.

Het wordt de kinderen van tegenwoordig wel erg makkelijk gemaakt!

(Link nu.nl: Waarschuwing bij online muziek met aanstootgevende teksten http://t.co/MIZ5FUI via @nunl)

Hamburgers , Komkommers en Bleker

Vrijdag 3 juni 2011

Nieuwsuur gisteravond: een woedende Bleker die de komende maanden niets meer wil weten van Duitse Grundlichkeit, een gezicht trok bij het woord Duitsland alsof we de WK finale van 1974 opnieuw verloren. De man was oprecht kwaad en hield zich zichtbaar nog in. Dat de Duitsers nog niet in zien dat alle ellende rond de EHEC bacterie zich concentreert rond Hamburg en het niets van doen heeft met komkommers, tomaten, radijsjes of snijbiet uit Nederland, Zweden of van waar dan ook. Nu na Duitsland ook de Russen gestopt zijn met het inkopen van Nederlandse komkommers door uitblijven van fatsoenlijke Hamburgse gegevens voltrekt zich een drama van honderden miljoenen euro's. Een op zich gezonde bedrijfstak die door een veel te snelle conclusie door de Duitsers op rand van faillissement komt te staan. Bleker ging niet naar India, Bleker steunt en Bleker spreekt zich uit en zoekt financiële steun voor de gedupeerde telers.

Tijd voor een tegenoffensief. Bleker zei het nog net niet maar zijn gezicht sprak het uit. Boontje komt om zijn loontje, oftewel Hamburg verliest zijn broodje. Klaar en uit met het spekken van de stadsnaam. De stad waarvan de naam niet meer uitgesproken mag worden. Zolang de Duisters geen klare taal spreken over de onderzoeken die nu uitgevoerd worden en niet ophouden met de bangmakerij over ons prachtige langwerpige product uit het Westland, zolang zullen wij geen Hamburgers meer eten.

We zullen ze in elk geval geen Hamburgers meer noemen. Vanaf nu heet elk broodje met een plakje rundvlees ertussen een Broodje Westlander. Met groente?? Jazeker, met wat tomaat en komkommer graag en doe er maar wat Bleekselderij bij !

Cohen, de PvdA en de oppositie die het land verdient

Donderdag 2 juni 2011

Het hoge woord is eruit: De PvdA heeft het gehad met Job Cohen. Op de dag dat Wilders een vlammend betoog houdt voor de vrijheid van het woord en zijn tegenstanders uitdaagt om de discussie aan te gaan in plaats van de rechtsgang te kiezen. Op de dag dat Kabinet Rutte haar snode plannen ontvouwt om het sociaal stelsel te hervormen tot een ondoorzichtige brei van voornemens die de failliete gemeentes van Nederland maar moeten gaan uitvoeren. Op de dag dat half Nederland zich klaarmaakt om dauwtrappelend te overpeinzen hoe het in hemelsnaam allemaal zo ver gekomen is in dit land. Op die dag Spreekt de PvdA, sprak de PvdA en gaat de PvdA wellicht weer van zich laten spreken.

Oppositie voeren leek nog nooit zo makkelijk. Een gedoogkabinet met nauwelijks een meerderheid in de kamer. Een regeringspartner CDA die aanwijsbare dissidenten in haar steeds kleiner wordende gelederen heeft, een VVD die op een aantal punten prima met de PvdA door één deur kan. En een gedoogpartner die dagelijks voer tot fel debat geeft.
De maatregelen die het kabinet neemt om tot de beoogde 18 miljard bezuinigingen te komen geven alle aanleiding tot een felle oppositie. De kroonjuwelen van de PvdA worden tot aan de laatste parel vermorzeld.

Job bleef fatsoenlijk, blijft fatsoenlijk en zal fatsoenlijk blijven. Alle eigenschappen die een minister-president siert. Maar Job is dat niet. Een eerlijk is braaf: hij heeft er zelf nog voor gekozen ook. Misschien vice-premier, misschien het hoogste ambt, wie zal het zeggen. Bij de kabinetsformatie gaf Job al vrij spel aan de huidige coalitie, we gaan het ooit allemaal heel precies nalezen als oude mannen en vrouwen hun dagboeken gaan publiceren.

Job is nog niet vertrokken maar dat lijkt nu een kwestie van dagen, weken en geen maanden meer. Als bij prominente PvdA-ers eenmaal het hoge woord eruit is, is de kogel snel door de socialistische kerk. Dit kabinet verdient een volwaardige oppositie en geen man die tegen zijn wil in de polonaise mee danst bij Koffie Max. Nog lange tijd heeft Femke Job meegetrokken en Pechtold tot humor verleid. Als het erop aankwam zat zij bij Pauw en Witteman of smeekte om een gezamenlijk optreden van de oppositiepartijen. Het is leeg in de oppositie. Of de leegte opgevuld gaat worden uit de eigen geleden van de PvdA is nog maar de vraag. Het zal een onmogelijke vraag zijn, maar stel hem toch:
Femke kom terug en smeedt samen met de restanten van de PVDA, met je eigen partij en de welwillenden van de SP een echte nieuwe oppositie. Dat heeft dit land wel verdiend.
Rutte, PVV, visie van het rode potlood en de geranium

Woensdag 1 juni 2011

Deze week ontvouwt zich in rap tempo het masterplan van Kabinet Rutte ten aanzien van de zorg, de awbz, de sociale werkvoorziening (SW) en de toezeggingen aan de PVV om tot een gedoogakkoord te komen.
En, het is pas woensdag. Gelukkig morgen hemelvaartsdag, je moet er niet aan denken dat juist deze week een volle week zou zijn. Groot risico dat er dan nog meer verkwanseld zou worden van wat eerst Nederland Gidsland heette.
Het gedoogakkoord wordt helder en de truc met de 12.000 extra verzorgers en verpleegkundigen die door de PVV hoog op de verlanglijst stond kan worden waargemaakt door een vernuftige uitruil. De consequentie van het afschaffen van de PGB, uitputtend de vorige twee dagen beschreven ook door Dagtaak ( zie oa. )  is dat er een aanzuigende werking komt op de reguliere verpleegtehuizen en zorginstellingen. Dat er daar dan ruimte vrijkomt voor 12.000 extra arbeidsplaatsen is meer dan logisch. Het is alsof een autohandelaar je korting geeft op de ingebouwde cd-speler maar je er niet bij vertelt dat de auto zonder wielen wordt afgeleverd. In normaal Nederlands is dit bedrog. Of de PVV hiermee de bedrieger of de bedrogene is zal de komende tijd helder worden als de plannen in de Tweede Kamer aan bod zullen komen.

De besparing op de Sociale Werkvoorziening (SW) is ook een leuke. Voor als u er niet mee bekend bent: de SW is een grootschalige werkvoorziening die in alle gemeentes in Nederland de taak heeft om mensen met een arbeidshandicap toch zinvol werk aan te bieden. Zowel groenvoorziening, postbezorging, assemblage, inpakwerk maar ook bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden of huishoudelijke ondersteuning. Bedoeld voor mensen die elders niet aan de bak komen of vanwege een beperking een aangepaste werkplek nodig hebben (of aangepaste werktijden). Het kabinet gaat nu in al haar wijsheid besluiten om ook daar drastisch en onherstelbaar op te bezuinigen. Iedereen die nog meer "iets" kan zal op de reguliere arbeidsmarkt aan de bak moeten. Dat dat in de meeste gevallen niet gaat lukken en deze mensen regelrecht in de bijstand terecht zullen komen laat zich raden. De SW-bedrijven zelf die allerlei maatschappelijke taken vervullen zitten met de handen in het haar. Zij zullen hun "beste"arbeidskrachten verliezen en de diensten waarvoor ze zijn ingehuurd niet meer kunnen uitvoeren. Het eind is zoek.
Ook de SW sector kost net als andere overheidstaken geld. Soms teveel geld, ook daar valt best in te snijden. De beoogde ingrepen nu dreigen echter de hele sector om zeep te helpen. Netto effect van Kabinet Rutte is dat mensen met een arbeidshandicap van het SW potje naar het bijstandspotje schuiven. De visie van het rode potlood.

Nu de komkommersector in elkaar dreigt te vallen lijkt het me verstandig om te schakelen richting de geraniumteelt. Geraniums: die zullen de komende jaren weer uitermate populair worden.


PGB en het Waterbed van de Zorg

Dinsdag 31 mei 2011

Grote paniek in de zorgsector en wanhoop bij chronisch zieken en patiëntenorganisaties. Een uitgelekt bericht gisteren in de Telegraaf zorgt voor oproer, onrust, ongeloof en woede.
Maria van der Hoeven gisteren bij Knevel en van den Brink (KvdB): "Kabinet, bezint eer ge begint". Een vergelijking maakte ze met een waterbed. "Als je hier de zorg afknijpt, dan komt de zorgbehoefte daar weer boven, de zorgvraag verandert immers niet".
Niet eerder twee keer hetzelfde onderwerp bij Dagtaak. Toen gisteren een relatief klein bericht op de internetpagina van De Telegraaf verscheen, nam de website van het NRC het direct over. Niet lang daarna was het het onderwerp van de dag. Bezuinigingsmaatregelen zijn nooit populair. Het treft altijd een beroepsgroep, voorzieningen of zorgt voor (tijdelijk) ongemak omdat we nu eenmaal moeten wennen aan een nieuwe situatie. Maar deze bezuinigingsvoorstellen gaan door de hele maatschappij heen.

De nog niet toegelichte plannen van het kabinet om de Persoonsgebondenbudget regeling (PGB) uit te kleden, vrijwel totaal, 90% van de PGB klanten zal dit volgens de uitgelekte bronnen niet meer kunnen doen, raakt de kern van de huidige samenleving.
In Dagtaak van gisteren http://bit.ly/igEKaJ de eerste reactie: levert dit wel op wat het kabinet verwacht? De vergelijking met het waterbed had ik nog niet bedacht, maar daar kwam het wel op neer.

De getallen duizelen. Een miljard is een boel geld. En de bedragen die Maria van der Hoeven even noemde voor wat zij per maand aan PGB ontvangt voor haar man met Alzheimer is veel. Meer dan € 3.000 per maand. Kan je een huishouden van runnen. Toch blijft het symboolpolitiek. De gehele AWBZ en zorg kost ons land meer dan 40 miljard Europ op jaarbasis. Nog geen 2,5 % hiervan is gereserveerd voor de PGB. Valt de PGB regeling weg dan zal hier andere zorg voor in de plaats komen die ook geld kost. Misschien niet de gehele 1 miljard maar wel een aanzienlijk bedrag. Het effect van de bezuinigingen zal ook nog voor een deel ongedaan worden gemaakt omdat familie en partners wellicht minder gaan werken om thuis zelf de hulp te geven die nodig is.

Dat er geld verspild wordt aan onterecht uitgekeerde PGB uitkeringen en allerlei bemiddelingsorganisaties is waar. Dat rechtvaardigt een goede analyse en een bezuiniging op maat. Het rechtvaardigt in geen geval de inlevering van een prachtig instrument waarvan het nog maar de vraag is of het zoveel meer kost dan dat het oplevert, namelijk de Zorg op Maat.

Rutte, maak je onsterfelijk en zeg dat je het fout ingeschat hebt trek die rare plannen in.
PGB, Zorg en Wassen Neus van het Kabinet

Maandag 30 mei 2011

Woensdag wordt het menens en gaat de ministerraad zich buigen over een van de grootste vissen die ze binnen gaan halen om tot de beoogde bezuinigingen van 18 miljard te komen. De afschaffing, nou ja bijna, op 10% na, van het Persoonsgebonden budget voor de zorg, de PGB. De Telegraaf heeft dit via ingewijden vernomen en ook de andere dagbladen meldden dit al op hun websites. Dat het PGB flink onder vuur zou worden genomen lag voor de hand.
Om tot bijna volledige afschaffing over te willen gaan is schokkend. Voor slechts 13.000 van de 130.000 mensen die momenteel een PGB hebben blijft het budget gehandhaafd. De overige 120.000 zullen zijn aangewezen op het reguliere aanbod van zorginstellingen en de regie over hun eigen zorg en begeleiding verliezen. Besparing: tegen de 1 miljard Euro.
De discussies die gaan losbarsten van links tot rechts de komende dagen en weken zijn voorspelbaar. Schrijnende gevallen zullen in beeld worden gebracht en hartbrekende verhalen zullen geschreven worden. Evenzo voorbeelden over verspilling van gelden door misbruik of onverantwoord gebruik van de PGB's zullen uitgebreid getoond worden. En die zijn er, iedereen kent ze of heeft er wel van gehoord.
De afschaffing van de PGB betekent niet het opheffen van de behoefte aan zorg en verpleging. Het zal de meeste zorgbehoevenden worst zijn uit welke bron de zorg gefinancierd wordt, belangrijkste is dat ze die krijgen. Als de zorg en verpleging weer teruggeven wordt aan de reguliere zorginstellingen die zich de laatste jaren dood-gereorganiseerd hebben, zijn we weer terug bij af. Of de wachtlijsten zullen schrikbarend toenemen. en dat wilde toch niemand (?)  of de reguliere gezondheidszorg zal zich genoodzaakt voelen om tegen geldende tarieven zorg en verpleging in te kopen bij de vele PGB-gefinancierde organisaties die ons land rijk is.
Netto resultaat zal zijn dat de uitwassen van de huidige PGB-regeling naar boven gaan komen. Een besparing van enkele tientallen miljoenen is dan wellicht te realiseren. En dat was met andere maatregelen dan de draconisch aangekondigde bezuinigingen ook gelukt en had vele maagzweren, ellende en dure reorganisaties gescheeld.

Want een derde optie, verschraling van de zorg en het blijvend niet meer op tijd kunnen verplegen en behandelen van mensen die dat nodig hebben is niet aan de orde. Dat hebben de partijen van links tot rechts. Van PVV tot SP en (bijna) alles wat daar tussenin zit zelf gezegd en beloofd. Toch???

En de VVD? De partij die grote voorstander is van marktwerking en zelfregulering: daar de verantwoordelijkheid neerleggen waar die moet liggen, zal zich toch ook achter de oren krabben.

Succes ministerraad, we zijn benieuwd. En verkoop geen wassen neuzen over de rug van de mensen die het nodig hebben.


Gokje wagen, meneer Fred Teeven?

Zondag 29 mei 2011

Een paar losse euromunten glijden in de fruitautomaat. Paar klikken en het geld is opgezogen door de machine die als dank nog wat naklanken geeft. Joop loopt naar de bar en krijgt in ruil voor zijn briefje van tien euro vijf muntjes van 2 euro terug. Ook die worden snel opgeslokt door de machine. Als Joop voor de tweede keer naar de bar loopt krijgt hij een knipoog van Harry de barman. Hé Joop, het zit je niet mee he vandaag. Kom ga zitten, neem een biertje van me en vertel nog eens die mop van de man die naar Parijs ging. Joop ontdooit en glimlacht. Ach denkt hij, even kletsen is wel zo leuk.

Joop is niet alleen. In Nederland zijn er tienduizenden die min of meer verslaafd zijn aan gokken. De cijfers zijn afhankelijk van wie het onderzoek laat uitvoeren. En ook wat er onder gokverslaving wordt verstaan is niet eenduidig. Is dat af en toe meer geld in de machine gooien dan dat je kunt permitteren? of is dat een haast ziekelijke gewoonte waar je zonder hulp bijna niet meer van af kunt? In de jaren dat ik een landelijke stichting tegen Gokverslaving mocht adviseren heb ik de meest schrijnende verhalen voorbij zien komen. Huwelijken die kapot gingen, studies die ophielden, banen verloren en schulden die torenhoog opliepen. Gesprekken met onder andere Holland Casino en de Vereniging van Automatenexploitanten Nederland (VAN) gingen voornamelijk over hoe sociale controle, in cafe's maar ook binnen de muren van de speelcentra mensen kunnen behoeden om te ver te gaan in hun speelgedrag. Personeel van de casino's werd opgeleid om hun gasten in de gaten te houden en aan te spreken daar waar nodig. Op een rustige, vriendelijke manier. Immers het moet voor iedereen een "leuk avondje uit" blijven. Aan de verslavingszorg en de tientallen groepen in Nederland van de Anonieme Gokkers (variant op de AA) om stap twee te zetten. De verleiding te verminderen en het sociale aspect in de levens van de gokkers te vergroten.

Fred Teeven was en is altijd een groot voorstander van liberalisering van de gokbranche. Destijds nog oppositie. Nu trekt hij aan de touwtjes. De Holland Casino's en de VAN's gaan het monopolie op gokken verliezen. En daarmee gaan ook alle afspraken die er gemaakt zijn met de verslavingszorg verloren.

Als het aan hem ligt dan zijn de fruitautomaten binnenkort ook geschikt gemaakt om er papiergeld in te doen. De Nederlandse staat heeft inkomsten nodig en ook met de gokbranche gaat het niet goed. Steun dus wenselijk.

Niks wisselen meer bij barman Harry. Joop haalt een verfrommelt papiertje uit zijn broekzak, kijkt schichtig om zich heen en speelt verder. Als hij voor de laatste keer geklikt heeft herinnert hij zich die mop van de man die naar Parijs ging. Die ging niet, geld op.


Arnhem met een scheve blik

Arnhem met een scheve blik
Nu overal verkrijgbaar
Bij uw boekhandel of online
Moekoesja's kus

'Een verbijsterend en hartverscheurend mooi verhaal. Zelden heb ik zo’n intens boek gelezen.’ (Hein-Anton van der Heijden)Nu overal verkrijgbaar.
Lees ook de Dagtaak over Moekoesja's kus
Seksueel misbruik

Het veel bekroonde boek (meer dan 500.000 exemplaren in het Duitse taalgebied) van Heidi Hassenmüller over seksueel misbruik. Nu in vertaling beschikbaar. Info: zie site
Huub Klinkenberg

"Bewustworden, de ontwikkeling van de mens" van Huub Klinkenberg.
"Alsof veel puzzelstukjes op zijn plaats vallen" uitgave Nieuwe Druk, 2014. In de boekwinkel of online


Blogparel

Dagtaak is winnaar van de publieksprijs en 2e bij de vakjury voor de column over de 250 van Teeven en de barbecue voor Syrië


Tourette

"Een ticje vreemd of Gilles de la Tourette à la carte, Jaap van Dijkhuizen" (lees ook de Dagtaak over het boek)

 
Advertentie Google

Kind van de toekomst

Kind van de toekomst, Kathy Beckers, verhalen over het verlies van een baby. Lees ook Dagtaak


Keuze uit Dagtaak deze week

Het syndroom van Gilles de la Tourette, "een ticje vreemd"

Kootje komt van link, over Geert Wilders, de EU verkiezingen en het populisme

ZZP'ers en schijnzelfstandigheid

Thé Lau moet stoppen: Alcohol en tranen

Over het slepen met bejaarden en het sluiten van de verzorgingshuizen

U lijkt wel verliefd?

De onschuld van Joris Demmink

publieksprijs Blogparel 2013

Uitgeverij Nieuwe Druk verzelfstandigd


Guus Dijkhuizen overleden
Guus Dijkhuizen

De nieuwe verhalenbundel van Guusdijkhuizen is uit:Narigheid in Ribfluweel

Terug naar Bandung

Bestel: Terug naar Bandung

In Terug naar Bandung vertelt Femmy Fijten het verhaal van een man die na 60 jaar terugkeert naar Indonesië, het land waar hij vocht en lief heeft gehad.

Omarmd zowel door de Indische gemeenschap als door veteranen.
Met Pa valt niet te Feesten


Trailer van: Met Pa valt niet te feesten, het nieuwste boek van Guus Dijkhuizen, 10 oktober gepresenteerd aan Ed van Thijn. Uitgegeven bij Nieuwe Druk.
Advertentie2

Eigen bedrijf starten


Coaching en advies tijdens en voor de start van uw eigen bedrijf. Van bedrijfsidee tot bedrijfsplan tot implementatie.

Nieuws: Samenwerking met Uitgeverij Nieuwe Druk beklonken
Gewoon Guus

Ron Jansen werd in De Gelderlander "de Gelderse Jacques Vriens" genoemd. Voorlezen vanaf ca 5 jaar.
(c) Ton van Eck 2015